logo

Pravidla

0. FailRP
0.1 FailRP je souhrn porušení pravidel, které nemusí být níže uvedená.
0.2 Za FailRP můžete být zabanování v případě, že dle uvážení Administrátora děláte něco, co by jsi normální člověk nedovolil a není to v souladu s RP.
0.1. Deathmach
1. Přísný zákaz zabíjet hráče přejížděním.
1. 2 Zákaz svévolného nechávání aut bez zaparkování uprostřed silnic
0.2 Mixing
1. Zákaz mixování OOC věcí s IC a naopak.
2. Jakákoliv snaha v RP naznačit danému hráči že zavoláte Administrátora se trestá banem!
1. Zákaz POWERGAMINGU
1. 1 Zákaz provádění nereálných úkonů. (např. „/me Otevírám portál, který mě následně portuje pryč.“)
1. 2 Zákaz Water Evadingu – Unikání policii plaváním. (Skočíte do vody a začnete plavat co nejdál od břehu.)
2. Zákaz METAGAMINGU
2.1 Mimo hru nikdo nesmí sdělovat ani získávat žádné informace o hře. Je zakázáno například na TeamSpeaku sdělovat svoji aktuální pozici, domlouvat plán přepadení apod. Vše musí být provedeno přímo na serveru v rámci RP.
2.2 Je zakázáno mixovat OOC a RP chat ve hře.
3. Zranění postavy
3.1 V moment, kdy vaše postava skončí v bezvědomí, jste povinni RPit tomu úměrné zranění. Pokud tedy skončíte v bezvědomí následkem střelby, musíte zaRPit například průstřel nohy a nechat se převést do nemocnice, kde následně bude provedena vaše operace.
4. Zákaz podvádění
4.1 Zneužívání bugů, cheatování, ...
5. Zákaz GROSSRP
5.1 Přísně zakázán je jakýkoliv GROSSRP (Rasismus, pedofilie, sexuální obtěžování, …)
5.2 Je povolen, pokud s ním souhlasí všichni účastníci dané RP akce.
6. Zákaz jakkoliv obcházet ban
6.1 Při zjištění bude ban nahozen i na druhý účet a na předchozím bude prodloužen na odpovídající délku
7. Povinnost FearRP
7.1 Když budete hrát za svůj charakter, musíte se i reálně obávat o svůj život. Pokud na Vás tedy někdo například míří zbraní, měli byste udělat vše pro to, aby se vaší postavě nic nestalo.
8. Zákaz reklamy na jiné servery
8.1 Zákaz reklamy na stránky s erotickým obsahem či za účelem vlastní propagace (Není-li povoleno u vedení)
9. Mikrofon / spam
9.1 Nutnost mít mikrofon a v rámci RP využívat Voice chat
9.2 Zákaz spamování
10. Zákaz pouštění hudby v rámci voice chatu
11.1 Pouštění písniček v rámci RP je v pořádků
11. Character Kill (CK)
11.1 CK=Character kill=CK musí být schváleno Administrátorem
11.2 Akce při které byl zabit pachatel PDčkem nelze eRPit smrtí! = CK
11.3 CK musí vždy předcházet pádný důvod.
11.4 Na konci CK RP akce musí hráč do ooc chatu napsat "CK - JMÉNO POSTAVY". Od tohoto momentu nesmí hráč, kterému bylo případné CK uděleno s postavou dále RPit.
11.5 Pokud má druhá strana domnění, že důvody k RP akci nejsou dostatečné, může se odvolat k Hl.Adminovi či vyššímu.
11.6 Pokud dojde k potvrzení, že důvody pro CK nebyly dostačující - pak bude hráč dávající CK potrestán.
11.7 CK akce musí být řádná RP akce. Měla by obsahovat únos, vyslýchání či mučení a teprve až poté následné zabití
11.8 CK je nevratný proces.
11.9 Není možné, aby po udělení CK hráč využil jeho jinou či novou postavu k okamžitému opětovnému navázání vztahů s charaktery z CK postavy.
11.10 Od momentu, kdy postava obdrží CK (tím se rozumí čas, kdy byla postava smazána) začne běžet osmidenní lhůta. Po tuto dobu nesmí hráč na žádné jiné či nové postavě:
11.11 Účastnit se jakkoliv příběhu a RP akce navazující na daný CK.
11.12 Mít postavu ve stejné frakci, ve které byla CK postava.
11.1.1 Player Kill (PK)
PK = Player Kill = aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit.
V případě 'smrti hrou' tedy - kdy se vám zobrazí obrazovka s odpočtem do oživení je hráč povinnen setrvat v 'mrtvé' poloze a vyčkat na příjezd EMS. V případě, že čas vyprší a oživíte se v nemocnici jste povinni eRPit zranění a musíte se neprodleně nechat ošetřit lékařem.
Hráč, který dostal PK je po dobu 10 hodin reálného času považován za zraněného a neschopného se mstít. (Je ve stresu, v šoku.. Po dobu 10h se vzpamatovává) -
Po dobu 10h to nikomu nemůže říct
12. Zákaz nelegální činnosti u PD a EMS
12.1 Členové policie a záchranky nesmí provozovat žádnou nelegální činnost (včetně vyššího stupně korupce).
12.2 Přesněji určené:
Zákaz
Nelegální činnosti
Zákaz vynášení interních informací LSPD/EMS
Manipulace s informacemi a databázemi LSPD/EMS
Prodeje veškerého vybavení LSPD/EMS
Propouštění občanů z CPZ a z výkonu trestu
13. Zákaz KOS
13.1 Přísný zákaz zabití či napadení jiného hráče bez předchozí RP akce
14. Zákaz Offlogingu
14.1 Není povoleno se v průběhu RP akce bezdůvodně odpojit ze serveru
22. EMS ve službě
22.1 Je zakázáno okrádat/unášet/zabít EMS ve službě (Výjimka v případě dobrého důvodu [Dluhy,práskání])
23. Oblečení IZS (Integrované záchranné služby)*
23.1 Je zakázáno se oblékat jako příslušník IZS
24. Soudce
24.1 Soudce má právo rozhodovat o trestu nejvyšším, tedy trest smrti či doživotí ve vězení. Bez povolení Administrátora
24.2 Postava soudce je nezávislá
25. /me [RPeni]
25.1 Není třeba eRPit zbytečnosti typu /me otevírá dveře, /me nasazuje pouta, /me dává do auta. Vždy to jde zaeRPit slovně a ušetří to dost času!
26. ClownFish
26.1 Zákaz používání clownfishe a programů týkajíc se změny a úpravy hlasu (Povoleno v případě promyšleného RP)
27. CombatLog // Vymáhání
27.1 Zákaz odpojení a připojení po úmrtí vaší postavy za účelem oživění se.
27.2 Zákaz okrást někoho o peníze v bance či boss menu => Boss menu je OOC
27.3 Zákaz vyměnovat, prodávat frakce v RP bez vědomí Administrátorů
§547 Pravidla - Moroe Právo VETA
Vrchní velitel a vedení Moroe.eu (mezi ne spadá project owner a Vedení Moroe.eu) mají dle uvážení ve vyjimečnych pripadech moznost jednostranne zastavit jakykoliv proces ci sesadit z jakekoliv funkce clena tymu (ci hrace Moroe.eu), zamezit mu pristup na Moroe.eu bez udani duvodu, domnívá-li se naruseni poradku a bezpecnosti portalu.
28. Hledani chyb v pravidlech
28.1 Hledání skulinek a možností (Dle uvážení Administrátora), jak pravidla obejít (Dle uvážení Administrátora) se trestá zamezením přístupu
29. eRPení věci
29.1 Věci, co máte u sebe máte u sebe!
30. 'Safezony'
30.1 Safezony jsou pouze PD a EMS stanice!
Police Department a vloupání

Hráči jsou povinni adekvátně reagovat a odpovídat na RP situace se členy policejního sboru, takzvaně se tím myslí respektovat a neignorovat policisty, pokud je hráč zatčen, apod.
Zákaz CopBaitingu [CB] - Úmyslně provokovat PD = Lze kvalifikovat jako FailRP
Hráč nesmí provokovat policisty bez předchozí RP akce. Je tedy například zakázáno dělat bordel před PD stanicí apod.
Pokud poruší vnitřní předpisy stanovené velitelem policie (nesdělí občanovi práva, zastřelí civilistu, apod.), tento druh situací se řeší vždy v rámci RP, nikoliv jako porušení pravidel
Hráči kteří jsou zadrženi v cele či ve vězení, nesmí používat telefon pakliže jim byl zabaven
Policisté při vloupání musí dbát na rukojmí
Hlavním úkolem policie je zajistit, že nedojde při vloupání ke zranění civilistů. Dopadení lupičů je až na druhém místě. (Hlavní banka se bere jako výjimka a je vše čistě o RP)
Povinnost passiveRP
Příklad passiveRP: Na serveru nejsou dostupná PD avšak hráč stále musí na PD stanici eRPit tak, jako kdyby PD na PD stanici byla.
[Totéž platí i pro hoody]
L-OOC chat
L-OOC chat slouží pouze k informování ostatních účastníku RP akce o vašem technickém problému spjatým s hrou.
Přísný zákaz se v L-OOC svévolně bavit v průběhu RPení
Zákaz oslovovat členy A-teamu do L-OOC!

Souhrn základních RP pojmů

RP = Role Play = hraní vymyšlené postavy a jejího příběhu v uměle vytvořeném (herním) světě. Hráč je v podstatě herec, který se vždy snaží reagovat na situace jako ve skutečnosti.
OOC = Out Of Character = mimo postavu. Sdělování informací mimo hru do RP scény.
/me = popisuje určitou činnost a nahrazuje animaci, kterou nelze provést přímo ve hře (např: “/me mračí se na něj a svírá si pest”).
/do = slouží k popisu vykonání činnosti s očekáváním reakce nějakého hráče (např: “/me prohledává auto /do co našel?” … a druhý hráč na to odpoví… “/do našel 9mm pistoli”).
PD = Police Department = policie
FD = Fire Department = hasiči
EMS = záchranná služba
KOS = Kill On Sight = zabití na první pohled bez předešlého RP.
WL = Whitelist = povolení hráči hrát na serveru. Bez tohoto povolení se hráč nepřipojí. Udílí se po úspěšném zvládnutí pohovoru na našem Discordu.
PK = Player Kill = aktuální zabití postavy. Postava si vše pamatuje a pokračuje ve hraní. Je vážně zraněna a musí se nechat ošetřit.
CK = Character Kill = zabití postavy nastálo. Za tuto postavu již nelze hrát. Hráč si musí vytvořit postavu novou. Všechny CK se musí předem schvalovat.

ZKRATKY / PŘÍKAZY


B - Ukazani prstem
X - Zvednuti rukou
Ctrl - Lehnuti si
C - Prikrceni
Left Shift - Sprint
T - Chat
U - Zamknout/Odemknout auto
P - Mapa
F - Nasednuti do auta
G - Skrizeni rukou
K - Masky atd
L - Kufr
V - Zmena pohledu
F1 - Mobil
F2 - Inventar
F3 - Animace
F5 - Batoh
F6 - Job menu
F7 - Faktury
F10/delete - List hracu
CapsLock - Spadnutí/Omdlení
Left shift + H - Zmena delky hlasu
/carry - Prenest nekoho
/presednout - Presednuti na jine sedadlo v aute
/rukojmi - Vzit nekoho jako rukojmi
/eup - Moznost zmeny obleceni (pouze u pd a ems)
/die - Sebevrazda
/klice - Prepsani auta na nejblizsiho hrace
/odtah - Odtahnuti vozidla (je potreba vozidlo: flatbed)
NUM7 - Dalsi animace
H - Prohledavani hrace (mozne jen kdyz ma hrac ruce nahore a ten co okrada v ruce zbran)
NUM9 - Aktivace Drift Mode (po aktivaci se pro driftování drží levý shift)